The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sondowanie presjometryczne (PMT)

Badanie presjometryczne (PMT) polega na umieszczeniu sondy presjometrycznej w gruncie i systematycznym wypełnianiu komory sondy wodą. Następujące wówczas pełzanie gruntu lub skały w otoczeniu sondy wyznaczane jest jako zależność objętości wprowadzonej do sondy wody od przyrostu parcia zwiększanego stopniowo w interwałach czasowych wcześniej zdefiniowanych.

Z badania presjometrycznego uzyskuje się następujące parametry w funkcji głębokości:

  • moduł presjometryczny (Menarda) Em - wyznaczany w badaniu presjometrycznym, zależy od rodzaju płaszcza sondy (mankiet gumowy, osłona perforowana).
  • parcie graniczne pLM - odwzorowuje przyrost parcia hydrostatycznego w komorze sondy w zależności od zmiany objętości odpowiednio gruntu lub skały.

Wynikiem sondowania presjometrycznego jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań presjometrycznych (PMT) służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Ściana analiza", "Pal stabilizujący", "Mikropal" i "Fundamenty bezpośrednie CPT" oraz do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki sondowań presjometrycznych można importować do programów w postaci plików .txt.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz zagłębienie pierwszego punktu badania SPT poniżej poziomu terenu. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Parcie graniczne pLM oraz moduł Menarda Em wprowadzane są w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

EN ISO 22476-4: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 4: Menard pressuremeter test, 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.