The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza - współczynnik bezpieczeństwa

W obliczeniach przeprowadzane jest sprawdzenie, czy stosunek sił oporu ścinania działających na powierzchnię poślizgu jest większy od wprowadzonego współczynnika bezpieczeństwa. 

Współczynnik bezpieczeństwa dla wprowadzonych sił poślizgu wyznaczany jest z:

gdzie:

G

-

siła ciężkości

Sa,vert

-

pionowa składowa parcia czynnego

Sa,hor

-

pozioma składowa parcia czynnego

di

-

długość odcinka itego powierzchni poślizgu

d

-

długość powierzchni poślizgu

Fh,n

-

nośność ntego gwoździa za powierzchnią poślizgu na 1m bieżący

ci

-

spójność itej warstwy gruntu

φi

-

kąt tarcia wewnętrznego itej warstwy

υ

-

nachylenie powierzchni poślizgu

α

-

nachylenie gwoździ od poziomu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.