The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dowolny kształt grupy pali

Definiowanie dowolnego kształtu grupy pali w nowym zadaniu

W programie dostępne są dwie metody definiowania własnego kształtu grupy pali:

1. Definiowanie dowolnego kształtu grupy pali za pomocą punktów

Przyciśnięcie na pasku narzędzi ikony definiowania dowolnego kształtu grupy pali (rysunek poniżej) spowoduje wyczyszczenie pulpitu i pojawienie się tabeli definiowania współrzędnych pali. Minimalna liczba zdefiniowanych w ten sposób pali wynosi 3 (w przypadku gdy zdefiniowano mniejszą liczbę pali program wyświetla informację o błędzie).

Ramka "Konstrukcja" - nowe zadanie

Przyciśnięcie przycisku "Dodaj" otworzy okno dialogowe "Nowy punkt", w którym definiowane są współrzędne środków poszczególnych pali. Istnieje także możliwość definiowania pali bezpośrednio na pulpicie poprzez klikanie myszką.

Ramka "Konstrukcja" - definiowanie dowolnego kształtu grupy pali za pomocą punktów

Zdefiniowane punkty dodawane są do listy wyświetlanej w formie tabelarycznej. Punkty zawarte w tabeli można edytować lub usuwać korzystając odpowiednio z przycisków "Edytuj" lub "Usuń". Punkty można także modyfikować (w odpowiednim trybie graficznym) bezpośrednio na pulpicie. Po wybraniu ikony zdefiniowane wcześniej punkty można przesuwać myszką na pulpicie.

Ramka "Konstrukcja" - edycja punktów

Minimalna dozwolona w programie liczba pali w grupie wynosi 3. W przypadku wystąpienia błędów w trakcie definiowania grupy pali (przekroczenie maksymalnego dozwolonego rozstawu pali, przecinanie się pali, itp) program sprawdza geometrię i pokazuje komunikat o błędzie. W takim przypadku, należy poprawić definiowanie poprzez korektę lokalizacji pali.

Ramka "Konstrukcja" - informacje o błędach definiowania własnego kształtu grupy pali

2. Definiowanie własnego kształtu grupy pali z zastosowaniem generatora własnego kształtu

Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego (predefiniowanego) schematu geometrii konstrukcji i jej wymiarów do definiowania własnego kształtu grupy pali, w tym celu należy przycisnąć przycisk "Generuj własny kształt". Nowo wygenerowane punkty można następnie modyfikować, a także edytować własny kształt oczepu pali.

Ramka "Konstrukcja" - definiowanie kształtu grupy pali z zastosowaniem generatora własnego kształtu

Wygląd ramki zmienia się podobnie jak w pierwszym wariancie definiowania własnego kształtu grupy pali. Od tej chwili można dalej modyfikować kształt konstrukcji w taki sam sposób jak opisano powyżej.

Ramka "Konstrukcja" - wygląd ramki po zdefiniowaniu punktów

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.