The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kombinacje obciążeń

Oddziaływania obciążeń działających jednocześnie wprowadzane są do obliczeń za pomocą kombinacji obciążeń zdefiniowanych w normie EN 1900 Podstawy projektowania konstrukcji. Większość obciążeń traktowana jest jako obciążenia stałe. Obciążenia dodatkowe i siły przyłożone można wprowadzić w postaci obciążeń zmiennych. Program automatycznie ustala wartości poszczególnych współczynników częściowych, w zależności od tego, czy dane obciążenie oddziałuje w sposób korzystny, czy niekorzystny.

Domyślnie, obciążenia zmienne uważane są za obciążenia główne. Niemniej jednak, okna Analiza i Wymiarowanie umożliwiają określenie obciążeń zmiennych jako obciążenia drugorzędne - takie obciążenie jest następnie mnożone przez odpowiedni współczynnik redukujący jego wartość. Jeżeli wszystkie obciążenia zostaną w kombinacji podstawowej potraktowane jako drugorzędne, to program wyświetli ostrzeżenie i analiza nie zostanie przeprowadzona. 

Istnieje możliwość zdefiniowania czterech typów kombinacji w ramce "Ustawienia fazy".

gdzie:

Gk,,j

-

wartość charakterystyczna j-tego obciążenia stałego

γG, j

-

współczynnik częściowy j-tego obciążenia stałego

Qk,i

-

wartość charakterystyczna i-tego obciążenia drugorzędnego

Qk,1

-

wartość charakterystyczna głównego obciążenia zmiennego

γQ, i

-

współczynnik częściowy i-tego obciążenia zmiennego

ψ0

-

współczynnik wartości kombinacyjnej obciążenia zmiennego

Przypadkowa sytuacja obliczeniowa:

gdzie:

Gk,,j

-

wartość charakterystyczna j-tego obciążenia stałego

Qk,1

-

wartość charakterystyczna głównego obciążenia zmiennego

ψ1

-

współczynnik wartości częstej obciążenia zmiennego

ψ2

-

współczynnik wartości quasi-stałej obciążenia zmiennego

Ad

-

wartość obliczeniowa obciążenia krytycznego

Sejsmiczna sytuacja obliczeniowa:

gdzie:

Gk,,j

-

wartość charakterystyczna j-tego obciążenia stałego

Qk,i

-

wartość charakterystyczna drugorzędnego j-tego obciążenia zmiennego

ψ2,i

-

współczynnik wartości quasi-stałej obciążenia zmiennego

AEd

-

wartość obliczeniowa obciążenia sejsmicznego

Współczynniki częściowe obciążenia i współczynniki kombinacyjne są wprowadzane w oknie dialogowym "Współczynniki częściowe".

Wprowadzanie obciążeń drugorzędnych

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.