The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rysowanie przekrojów geologicznych

W zakładce "Rysunek" definiuje się to, co chcemy pokazać na rysunku. Można także przeprowadzić eksport stworzonego przekroju geologicznego.

Tryb Rysunek

Definiujemy kolumny kreślenia i lokalizację osi dla każdego badania polowego. Stworzone ustawienia mogą być następnie wykorzystane do wszystkich badań jednego typu, po zaznaczeniu opcji "OK dla wszystkich badań".

Definiowanie opisu badania polowego - kolumny kreślenia

Globalne ustawienia rysunku można edytować w środkowej części okna dialogowego.

Przyciski do definiowania rysunku

Stworzony rysunek można eksportować do formatów PDF, DXF, DWG lub innych wykorzystując przyciski zlokalizowane z prawej strony okna dialogowego. Ważne jest aby wybrać prawidłową wersję formatu eksportu w zależności od docelowego programu CAD.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.