The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Mapowanie do eksportu i importu

Mapowanie określa identyfikatory, które są używane do eksportu i importu poszczególnych danych.

Mapowanie jest zdefiniowane w szablonie. Jeden szablon może mieć kilka opcji mapowania. Wszystkie szablony zawierają domyślnie zestaw mapowania AGS, a niektóre szablony zawierają również różne opcje mapowania w zależności od kraju, dla którego zostały zaprojektowane.

Identyfikatory mapowania są definiowane i edytowane w oknie dialogowym „Edycja mapowania do eksportu i importu”.

Możliwe jest również tworzenie mapowań zdefiniowanych przez użytkownika. Tworząc mapowanie należy pamiętać, że każdy identyfikator musi być unikalny i czytelny. Program ostrzega, jeśli ten sam identyfikator jest już używany, wyświetlając go na czerwono. Posiadanie wielu wartości z tym samym identyfikatorem może powodować problemy podczas importowania danych.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.