The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ostrzeżenia generatora siatki

W oknie dialogowym “Analiza błędów - lista problemów w konstrukcji” użytkownik jest informowany o wszystkich możliwych miejscach zdefiniowanej konstrukcji, które mogą powodować problemy podczas automatycznej generacji siatki. Ustawienie kursora na poszczególnych ostrzeżeniach powoduje podświetlenie odpowiedniego obszaru krytycznego konstrukcji na czerwono. Sprawdzane są następujące zagadnienia:

  • czy odległość między punktami jest większa niż jedna dziesiąta wymaganej długości krawędzi elementu
  • czy odległość między punktem a linią jest większa niż jedna dziesiąta długości krawędzi elementu
  • czy pole powierzchni obszaru jest większe niż dwukrotność długości krawędzi elementu
  • czy punkty i/lub linie znajdują się wewnątrz konstrukcji (w gruncie).

Ostrzeżenia wskazują miejsca, w których generator siatki napotyka problemy. Mogą wystąpić takie przypadki:

  • siatka nie została wygenerowana => w tym przypadku należy na nowo zdefiniować dane geometryczne
  • siatka została wygenerowana => w tym przypadku użytkownik podejmuje decyzję, czy siatka jest odpowiednia - w każdym wypadku można zignorować ostrzeżenie i przeprowadzić analizę

Ostrzeżenie po wykryciu odcinków krytycznych w siatce ES

Odcinek krytyczny po powiększeniu - dwa punkty leżą zbyt blisko siebie

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.