The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ostrzeżenia generatora siatki

W oknie dialogowym “Analiza błędów - lista problemów w konstrukcji” użytkownik jest informowany o wszystkich możliwych miejscach zdefiniowanej konstrukcji, które mogą powodować problemy podczas automatycznej generacji siatki. Ustawienie kursora na poszczególnych ostrzeżeniach powoduje podświetlenie odpowiedniego obszaru krytycznego konstrukcji na czerwono. Sprawdzane są następujące zagadnienia:

  • czy odległość między punktami jest większa niż jedna dziesiąta wymaganej długości krawędzi elementu
  • czy odległość między punktem a linią jest większa niż jedna dziesiąta długości krawędzi elementu
  • czy pole powierzchni obszaru jest większe niż dwukrotność długości krawędzi elementu
  • czy punkty i/lub linie znajdują się wewnątrz konstrukcji (w gruncie).

Ostrzeżenia wskazują miejsca, w których generator siatki napotyka problemy. Mogą wystąpić takie przypadki:

  • siatka nie została wygenerowana => w tym przypadku należy na nowo zdefiniować dane geometryczne
  • siatka została wygenerowana => w tym przypadku użytkownik podejmuje decyzję, czy siatka jest odpowiednia - w każdym wypadku można zignorować ostrzeżenie i przeprowadzić analizę

Ostrzeżenie po wykryciu odcinków krytycznych w siatce ES

Odcinek krytyczny po powiększeniu - dwa punkty leżą zbyt blisko siebie

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.