The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obliczenia - klin skalny

ramce "Obliczenia" wyświetlane są wyniki analizy. Dla jednego zadania istnieje możliwość przeprowadzenia kilku obliczeń.

Weryfikację zbocza skalnego, rozważanego jako klin skalny mogą być przeprowadzone zgodnie z metodą analizy wybraną w zakładce "Ustawienia". Wyniki obliczeń są wyświetlane w ramce w dolnej części pulpitu.   

W ramce tej program umożliwia wyznaczenie siły kotwy potrzebnej  do uzyskania wymaganego współczynnika bezpieczeństwa. W takim przypadku pole "Wyznacz wymaganą siłę w kotwie" musi być zaznaczone, a ponadto należy zdefiniować nachylenie siły kotwy od poziomu oraz jej kierunek.  

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Wizualizację wyników można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - Klin skalny - widok 3D

Ramka "Obliczenia" - Klin skalny - rzut stereograficzny

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.