The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie powierzchniowe w gruntach niejednorodnych

Dla gruntów niejednorodnych należy postępować w następujący sposób:

  • Obliczyć kąt ϑa dla danej warstwy gruntu.
  • Wyznaczyć odpowiednią wielkość siły Sa i rozmiar wykresu parcia.
  • Wyznaczyć wielkość parcia gruntu działającego pod dolną krawędzią danej warstwy oraz jego stosunek do ogólnej wielkości parcia.
  • Obciążenie jest redukowane przez powyższy stosunek, następnie wyznaczane jest położenie tego obciążenia na górnej krawędzi następnej warstwy.
  • Obliczyć ponownie kąt ϑa dla następnej warstwy i powtórzyć kroki aż do osiągnięcia spodu konstrukcji lub całkowitego wyczerpania obciążenia.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.