The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Konfiguracja rysunku : Obliczenia

Okno dialogowe "Konfiguracja rysunku : Obliczenia" służy do wybrania rodzaju wyświetlanych zmiennych oraz sposobu ich prezentacji na ekranie. Poszczególne ustawienia można później zapisywać za pomocą paska narzędzi "Zapisane widoki"

Zakładka "Wartości w siatce użytkownika" służy do ustawiania podstawowych parametrów decydujących o wizualizacji zmiennych powierzchniowych i siatki ES - pozostałe zakładki stosowane są do definiowania innych rodzajów wyników.

Ramka "Konfiguracja rysunku : Obliczenia" - zakładka "Wartości w siatce użytkownika"

Ze względu na zachowanie przejrzystości prezentacji graficznej nie można wykonywać wizualizacji niektórych wyników jednocześnie. Nie można rysować siatki zdeformowanej jednocześnie z rozkładami sił wewnętrznych wzdłuż belek - można wybrać tylko jedną opcję. Jeżeli wybrano kombinację niedopuszczalną, to w dolnej części okna dialogowego program wyświetli ostrzeżenie. Przedstawiony przykład pokazuje niedopuszczalną kombinację siatki zdeformowanej/wartości w węzłach siatki ustawionych w pasku sterowania "Pasek narzędzi - wyniki".

Ostrzeżenie o wystąpieniu konfliktu podczas prezentacji wyników

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.