The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wzmocnienie gruntu

Program umożliwia modelowanie wzmocnienia gruntu w poziomie podstawy konstrukcji obudowy wykopu (poniżej dna wykopu). Wzmocnienie gruntu wykonywane jest po wykonaniu ściany lub palisady za pomocą iniekcji w podstawie ściany. Parametry decydujące o wzmocnieniu to wysokość warstwy gruntu wzmocnionego hs, lub szerokość pasa gruntu wzmocnionego ws oraz parametry gruntu wzmocnionego (φ, c).

Zasada rozwiązania pokazana jest na poniższym rysunku.

Wzmocnienie gruntu w podstawie konstrukcji obudowy wykopu - graficzna prezentacja rozwiązania

Sposób obliczania wzmocnienia gruntu w podstawie konstrukcji obudowy wykopu opisany jest poniżej:

gdzie:

N

-

nowa warstwa gruntu wzmocnionego

μ

-

wskaźnik (parametr pomocniczy)

Xi

-

parametr bezwzględny w itej warstwie gruntu

Xoi

-

parametr wyjściowy w itej warstwie gruntu

XN

-

nowy parametr gruntu wzmocnionego

ws

-

szerokość pasa gruntu wzmocnionego [m]

hs

-

wysokość warstwy gruntu wzmocnionego [m]

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.