The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wzmocnienie gruntu

Program umożliwia modelowanie wzmocnienia gruntu w poziomie podstawy konstrukcji obudowy wykopu (poniżej dna wykopu). Wzmocnienie gruntu wykonywane jest po wykonaniu ściany lub palisady za pomocą iniekcji w podstawie ściany. Parametry decydujące o wzmocnieniu to wysokość warstwy gruntu wzmocnionego hs, lub szerokość pasa gruntu wzmocnionego ws oraz parametry gruntu wzmocnionego (φ, c).

Zasada rozwiązania pokazana jest na poniższym rysunku.

Wzmocnienie gruntu w podstawie konstrukcji obudowy wykopu - graficzna prezentacja rozwiązania

Sposób obliczania wzmocnienia gruntu w podstawie konstrukcji obudowy wykopu opisany jest poniżej:

gdzie:

N

-

nowa warstwa gruntu wzmocnionego

μ

-

wskaźnik (parametr pomocniczy)

Xi

-

parametr bezwzględny w itej warstwie gruntu

Xoi

-

parametr wyjściowy w itej warstwie gruntu

XN

-

nowy parametr gruntu wzmocnionego

ws

-

szerokość pasa gruntu wzmocnionego [m]

hs

-

wysokość warstwy gruntu wzmocnionego [m]

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.