The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza - metoda sprężysta

Ramka "Analiza" (metoda sprężysta) służy do analizy grupy pali za pomocą metody sprężystej. Analiza wykonywana jest po naciśnięciu przycisku "Obliczenia".

Po wykonaniu analizy wyniki pokazane są w prawej części ramki ("Wyniki") gdzie podane są informacje o maksymalnych siłach wewnętrznych, przemieszczeniach i obrocie konstrukcji. Pprzedstawione w oknie dialogowym przemieszczenia konstrukcji wyznaczane są dla obciążeń charakterystycznych. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki analizy obliczeniowej.

W lewej części ramki istnieje możliwość zdefiniowania sposobu prezentacji wyników na ekranie:

  • Wyniki - wyniki mogą być wyświetlane dla poszczególnych przypadków obciążeń lub ich obwiedni.
  • Pokaż wyniki - wyniki mogą być wyświetlone dla wszystkich pali, lub tylko dla poszczególnych pali
  • Wyniki (wartości) - wizualizacja wartości poszczególnych zmiennych (momenty, siły normalne i tnące, przemieszczenia, sprężyny, itp..)
  • Konstrukcja - pozwala na pokazanie zdeformowanej konstrukcji (dla obwiedni obciążeń może być wyświetlona tylko konstrukcja nie zdeformowana), następnie możliwe jest pokazanie wartości odchylenia oczepu pala, reakcje oraz wartości sprężyn w podstawie pala
  • Tryb rysowania - definiuje styl prezentacji wyników

Wyświetlane wyniki mogą być w dowolnym momencie dodane do "Listy rysunków" a następnie wykorzystane w raporcie z obliczeń.

Obrót, przybliżenie (zoom) i podświetlenie konstrukcji można dostosowywać za pomocą poziomego paska narzędzi "Wizualizacja". Wizualizację wyników można również modyfikować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza" - metoda sprężysta

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.