The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Grunty

Ramka "Grunty" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gruntów. Tabela ta dostarcza również informacje o aktualnie wybranym gruncie. Informacje te wyświetlane są w prawej części ramki. W przypadku zaznaczenia większej liczby pozycji (gruntów) w tabeli, informacje o poszczególnych gruntach są podane kolejno.

Dodawanie (edycja) gruntów wykonywana jest w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Parametry gruntu niezbędne w programie zostały szerzej opisane w następujących rozdziałach: "Naprężenie geostatyczne, wypór" i "Analiza osidania". W obliczeniach konsolidacji należy zdefiniować współczynnik filtracji lub współczynnik konsolidacji. Parametry gruntów jakie należy zdefiniować zależą od wyboru teorii obliczeniowej określonej w zakładce "Osiadania".

Poszczegolne wartości parametrów określane są na podstawie badań terenowych lub laboratoryjnych dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera wartości wybranych parametrów gruntów.

Dane dotyczące zdefiniowanych gruntów mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Ramka "Grunty"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.