The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Aktywne krawędzie

Warunki brzegowe (wysokości punktów w narożnikach i na krawędziach budowy) są niezwykle ważne do prawidłowej generacji modelu geologicznego i modelu terenu.

Punkty i otwory na krawędziach budowytworzone automatycznie podczas generowania modelu geologicznego. W pierwszej kolejności współrzędna z najbliższego punktu (lub badania) jest przypisywana do punktów budowy. Następnie, najbliższy otwór jest przyporządkowywany do tych punktów.

Tego typu modelowanie jest właściwe w przypadku terenów płaskich. W odniesieniu do modelowania terenów pochyłych, model nie będzie stworzony prawidłowo na krawędziach, na których warunki brzegowe nie zostaną zdefiniowane. Krawędź aktywna pomaga zdefiniować warunki brzegowe na krawędziach budowy.

Krawędź aktywna zaznaczona jest na rysunku kolorem czerwonym.

Podczas generacji modelu numerycznego terenu wszystkie punkty i badania, które mają zdefiniowaną współrzędną z w obrębie krawędzi aktywnej tworzą punkty pomocnicze na krawędzi modelu. Połączenia pomiędzy punktami (badaniami) i punktami pomocniczymi zaznaczone są na rysunku w kolorem niebieskim.

Podczas generacji modelu geologicznego, wszystkie otwory w obrębie krawedzi aktywnej tworzą otwór pomocniczy na krawędzi modelu. Połączenia pomiędzy otworami i otworami pomocniczymi zaznaczone są na rysunku w kolorem pomarańczowym.

Ramka "Budowa" - ustawienia krawędzi aktywnej

Zastosowanie krawędzi aktywnych opisane jest również w przykładzie dotyczącym Krawędzi budowy.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.