The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości

Analiza wykorzystująca model Soft Soil została oparta na modelu sprężysto - plastycznym opracowanym w uniwersytecie Cambridge. Tutaj, pionowa deformacja gruntu ε zakłada liniową różnicę w logarytmicznej zmianie efektywnego naprężenia w gruncie. Zastosowanie tego modelu wymaga wprowadzenia zmodyfikowanego wskaźnika ściśliwości λ zazwyczaj uzyskiwanego z testów trójosiowych.

Jeżeli zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości λ jest niedostępny z pomiarów laboratoryjnych, wówczas można go aproksymować na podstawie wskaźnika ściściśliwości CC:

gdzie:

CC

-

wskaźnik ściśliwości

e

-

średni wskaźnik porowatości (jeżeli wartość ta jest niedostępna, można wówczas zastąpić ją początkowym wskaźnikiem porowatości eo)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.