The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Pasek narzędzi - Druk i eksport

Pasek narzędzi okien dialogowych "Druk i eksport dokumentu" i "Druk i eksport rysunków" zawiera następujące przyciski robocze:

Pasek narzędzi "Druk i eksport"

Poszczególne przyciski posiadają następujące funkcje:

Zapisz

Otwiera okno dialogowe "Zapisz jako", które umożliwia zapisanie pliku w formacie *.PDF, *.RTF lub *.TXT.

Drukuj

Otwiera okno systemowe "Drukuj".

Otwórz do poprawy

Otwiera edytor tekstu (w systemie Windows skojarzony z rozszerzeniem *.RTF) umożliwiający modyfikację dokumentu przez użytkownika.

Wyślij jako załącznik

Otwiera okno dialogowe maila do klienta i dodaje rysunek jako załącznik w formacie *.PDF.

Schemat kolorów

Określa styl widoku rysunków (pełny kolor, skala szarości, czarno - białe).

Ustawienia strony

Otwiera okno dialogowe "Ustawienia strony", które umożliwia określenie parametrów strony (format, marginesy, orientacja).

Nagłówek i stopka

Otwiera okno dialogowe "Nagłówek i stopka", które umożliwia zdefiniowanie nagłówków i stopek dokumentacji.

Numeracja stron

Otwiera okno dialogowe "Numeracja stron", które umożliwia zdefiniowanie numeracji stron.

Uwaga: Dokument można przewijać przy pomocy przewijaka myszki lub suwaka z prawej strony okna.

Kopiuj

Kopiuje wybrany rysunek (tekst) do schowka - parametry kopiowania określa się w oknie dialogowym "Opcje" - zakładka "Kopiuj do schowka".

Zaznacz wszystko

Wybiera/zaznacza wszystkie elementy dokumentu (tekst i rysunki).

Anuluj wybór

Anuluje wybór (rysunki, tekst).

Uwaga: Istnieje możliwość zaznaczenia/wyboru dowolnego fragmentu dokumentu. Wykonuje się to poprzez przesunięcie myszki nad żądanym tekstem z jednoczesnym przytrzymaniem wciśniętego lewego przycisku myszki.

Szerokość strony

Dopasowuje szerokość strony do maksymalnej szerokości okna dialogowego dokumentu.

Dwie strony

Ustawia taki rozmiar stron, aby w oknie dialogowym wyświetlane były dwie strony.

Jedna strona

Dostosowuje rozmiar strony w ten sposób, aby jedna cała strona była widoczna w oknie dialogowym.

Więcej stron

Ustawia taki rozmiar stron, aby w oknie dialogowym wyświetlanych było więcej stron.

Książka

Wyświetla dokument w formacie książki.

Uwaga: Strony można dowolnie powiększać poprzez przytrzymanie klawisza CTRL z równoczesnym kręceniem przewijaka myszki.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.