The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Elementy belkowe

Ramka "Elementy belkowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych elementów belkowych. Dodawanie elementów belkowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe elementy belkowe" ("Edycja właściwości elementu belkowego").

Lokalizację elementu belkowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Zdefiniowane elementy belkowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. The program employs the following coordinate systems.

Elementy belkowe służą do modelowania belek, obudów tuneliścianek szczelnych, itp.. Rozkłady sił wewnętrznych, takich jak momenty, siły normalne i ścinające rozwinięte wzdłuż osi elementu belkowego można otrzymać z sił działających na końcach belki. 

Elementy belkowe są przyporządkowane zdefiniowanym liniom (linie swobodne, odcinki terenu) - odpowiednia linia reprezentuje wtedy oś elementu belkowego. Program udostępnia kilka podstawowych rodzajów przekrojów charakterystycznych dla elementów belkowych (ścianki szczelne, palisady, ścianki berlińskie czy ściany szczelinowe). Nie mniej jednak, użytkownik może samodzielnie zdefiniować dowolny wymagany przekrój.

Istotnym krokiem przy modelowaniu elementów belkowych jest zdefiniowanie elementów kontaktowych, które charakteryzują zachowanie się kontaktu element belkowy - masyw gruntowy. Elementy kontaktowe można przyporządkować do obu stron elementu belkowego. Prawidłowe zdefiniowanie elementów kontaktowych jest niezwykle ważne, zwłaszcza podczas modelowania ścianek szczelnych. 

Dla każdego elementu belkowego można zdefiniować rodzaje połączeń punktów krańcowych.

W kolejnych fazach, belka może zostać wzmocniona, albo oslabiona.

Program automatycznie uwzględnia w obliczeniach ciężar własny elementu belkowego. Można jednak tę opcję wyłączyć podczas definiowania elementu belkowego.

Belki są definiowane za pomocą elementów belkowych o trzech stopniach swobody w każdym węźle. 

Elementy belkowe są tworzone w oparciu o teorię Mindlina. Teoria zakłada, że płaszczyzna przekroju normalna do osi belki przed odkształceniem pozostaje płaszczyzną po odkształceniu, ale niekoniecznie normalną do odkształconej osi belki. Obecnie, siły wewnętrzne są obliczane w węzłach elementu oraz na podstawie sił działających na końcach belki.

Okno dialogowe “Nowe elementy belkowe”

Ramka “Elementy belkowe”

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.