The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Konfiguracja rysunku

W ramce "Konfiguracja rysunku", można ustawić parametry wizualizacji (tego co widoczne jest na pulpicie). W każdej ramce istnieje możliwość przełączenia się do trybu "Konfiguracja rysunku" poprzez kliknięcie przycisku na pasku "Wizualizacja".

Przycisk ustawień wizualizacji

Poszczególne kolumny w oknie odpowiadają poszczególnym ramkom. Po lewej stronie są zawsze ustawienia dla ramki bieżącej (ramka "Woda" na rysunku). W kolejnych kolumnach definiuje się wizualizację innych obiektów. Istnieje możliwość definiowania ustawień wizualizacji wyłącznie tych obiektów, które są aktualnie przeglądane.

Ramka "Konfiguracja rysunku"

Przycisk "Zastosuj wszędzie" w dolnej części każdej kolumny powoduje przypisanie zdefiniowanych parametrów wizualizacji do wszystkich ramek.

Przycisk "Ustawienia domyślne" powoduje przyjęcie wszystkich parametrów domyślnych.

Ustawienia w tej ramce służą głównie definiowaniu parametrów wizualizacji na pulpicie – ustawienia parametrów rysunków wynikowych do wydruków są definiowane w trybie "Dodawanie rysunków".

Ramka może również zawierać kolumny ze specjalnymi ustawieniami, które są wyświetlane tylko w kilku przypadkach, w niektórych programach:

  • Ustawienia wizualizacji wyników obliczeń (1).
  • Pulpit (programy 2D) - definiuje pewne specjalne ustawienia (definiowanie zakresu, skali); są one ustawieniami globalnymi dla wszystkich ramek (2).
  • Globalny - Mnożnik wysokości (programy 2D) - umożliwia zmianę skali w kierunku pionowym (z) (3).
  • Globalny - Rozciągnięcie Rysunku (programy 1D) - umożliwia zmianę skali w kierunku poziomym (x) (3).
  • Globalny - Szerokość 3D - definiuje szerokość konstrukcji wizualizowanej w trybie wizualizacji 3D (3).
  • Zapisane widoki (programy Osiadnie, MES) (4).

Ustawianie kolorów tła, stylów linii i wypełnień odbywa się we wszystkich programach w "Administratorze stylów widoku".

Ramka "Ustawienia Wizualizacji" - ustawienia specjalne

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.