The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kompatybilność otworów

Celem generacji modelu geologicznego jest uzyskanie (zbudowanie) maksymalnie realistycznego modelu - modelu, w którym wszystkie otwory są wykorzystane. W tym celu, wszystkie otwory powinny być kompatybilne.

Otwory kompatybilne maja identyczną liczbę oraz kolejność warstw jak otwór bazowy. Wyświetlony jest w kolorze białym w kolumnie "Aktywny". Jeśli otwór ten jest również aktywny, będzie także wykorzystany do generacji modelu.

Otwory niekompatybilne z otorem bazowym pokazane są na czerwono w kolumnie "Aktywny" i nie mogą one być wykorzystane przy generowaniu modelu geologicznego.

Ramka "Model geologiczny" - kompatybilność otworów

Przykłady otworów kompatybilnych:

Przykłady otworów niekompatybilnych:

Otwory niekompatybilne mogą być zmienione na kompatybilne w oknie dialogowym "Edycja otworu" - np. poprzez wstawienie warstw o zerowej miąższości lub dodanie (usunięcie) warstwy gruntu.

Przykład modyfikacji otworów niekompatybilnych, tak aby były kompatybilne:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.