The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Poślizg po zbrojeniu

Ramka "Poślizg po zbrojeniu" służy do sprawdzenia stanu granicznego na przesuw (poslizg) po zbrojeniu - jest więc ona dostępna tylko w tych fazach budowy, w których zdefiniowane jest zbrojenie. 

Należy dokonać wybor numeru zbrojenia z listy rozwijanej - pojawią się wówczas na pulpicie siły uwzględniane w obliczeniach oraz rysowana jest bryła poślizgu. Wyznaczone siły pokazane są w tabelę.

Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby obliczeń sprawdzających dla kolejnych poziomów zbrojenia. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Metoda weryfikacji zależna jest od wyboru dokonanego w zakładce "Konstrukcje oporowe" - obliczenia prowadzone są z wykorzystaniem ogólnego współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych. Zastosowane rozwiązania omówiono szczegółowo w części teoretycznej pomocy w rozdziale "Stateczność wewnętrzna".

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Poślizg po zbrojeniu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.