The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Model sprężysty

Model liniowy jest podstawowym modelem materiałowym, który zakłada liniowy związek między naprężeniem i odkształceniem zgodnie z prawem Hooke’a. Niezbędne są następujące dane:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

ν

-

współczynnik Poissona

E

-

moduł sprężystości

W przypadku zadania jednowymiarowego, prawo Hooke’a opisuje liniową zależność naprężenia σ i odkształcenia ε za pomocą modułu Younga E (moduł sprężystości), zob. Rysunek poniżej. W takiej sytuacji, model liniowy pozwala uzyskać liniową zmienność przemieszczeń w funkcji przyłożonych obciążeń.

Zależność naprężenie-odkształcenie dla modelu sprężystego

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.