The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwy - klin skalny

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą definiowanych kotew. Dodawanie kotew dobywa się w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Siły kotew są wprowadzane do obliczeń stateczności klina skalnego za pomocą rozkładu oddziałujących sił.

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Kotwy" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Kotwy" - klin skalny - rzut stereograficzny

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.