The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia

Ramka "Ustawienia" służy do dokonywania wyboru norm i metod wykonywania obliczeń.

Ramka ta pozwala na definiowanie podstawowych parametrów obliczeń przewidzianych do wykonania, w tym rodzaju zadania i obliczeń, metod obliczania naprężenia początkowego (naprężenie geostatyczne, procedura Ko) oraz dostępnych norm dla konstrukcji betonowych i stalowych.

Dostępne rodzaje zagadnień (płaski stan odkształcenia, symetria osiowa) i analiz (naprężenie, stateczność zbocza, przepływ wody, tunele, konsolidacja) zależne są od zakupionej konfiguracji programu.

W przypadku, gdy dostępne są wszystkie tryby, zalecamy najwyższą ostrożność przy wyborze rodzaju obliczeń - rodzaje bardziej złożone wymagają znacznie większej liczby danych wejściowych i mogą powodować niepotrzebne komplikacje w korzystaniu z programu. 

Ponadto, ramka ta służy do wybrania metody obliczeń naprężenia początkowego w pierwszej fazie budowy - albo obliczania naprężenia geostatycznego w sposób standardowy, albo za pomocą procedury Ko.

Istnieje także możliwość wyboru zaawansowanych funkcji programu, które zwykle nie są potrzebne dla standardowych analiz.

Dostępne są następujące funkcje zaawansowane:

  • Zaawansowane parametry generowania siatki
  • Zaawansowane parametry gruntów
  • Zaawansowane modele konstytutywne gruntów
  • Zaawansowane parametry przepływu wody
  • Obciążenie temperaturowe
  • Wyniki szczegółowe

Ramka "Ustawienia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.