The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia

Ramka "Ustawienia" służy do dokonywania wyboru norm i metod wykonywania obliczeń.

Ramka ta pozwala na definiowanie podstawowych parametrów obliczeń przewidzianych do wykonania, w tym rodzaju zadania i obliczeń, metod obliczania naprężenia początkowego (naprężenie geostatyczne, procedura Ko) oraz dostępnych norm dla konstrukcji betonowych i stalowych.

Dostępne rodzaje zagadnień (płaski stan odkształcenia, symetria osiowa) i analiz (naprężenie, stateczność zbocza, przepływ wody, tunele, konsolidacja, sejsmika) zależne są od zakupionej konfiguracji programu.

W przypadku, gdy dostępne są wszystkie tryby, zalecamy najwyższą ostrożność przy wyborze rodzaju obliczeń - rodzaje bardziej złożone wymagają znacznie większej liczby danych wejściowych i mogą powodować niepotrzebne komplikacje w korzystaniu z programu. 

Ponadto, ramka ta służy do wybrania metody obliczeń naprężenia początkowego w pierwszej fazie budowy - albo obliczania naprężenia geostatycznego w sposób standardowy, albo za pomocą procedury Ko.

Istnieje także możliwość wyboru zaawansowanych funkcji programu, które zwykle nie są potrzebne dla standardowych analiz.

Dostępne są następujące funkcje zaawansowane:

  • Zaawansowane parametry generowania siatki
  • Zaawansowane parametry gruntów
  • Zaawansowane modele konstytutywne gruntów
  • Zaawansowane parametry przepływu wody
  • Obciążenie temperaturowe
  • Wyniki szczegółowe

Ramka "Ustawienia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.