The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dane źródłowe

W tej ramce można pobrać wszystkie dane związane z obszarem placu budowy - np. mapy lub punkty charakterystyczne.

Za pomocą przycisku "Pozyskaj dane" (A), otwierane jest okno wczytywania map i punktów charakterystycznych.

Wczytane mapy i punkty charakterystyczne są następnie wyświetlane w tabelach w dolnej części ekranu (B).

Program umożliwia także import własnych danych źródłowych (rysunków, planów) i umieszczanie ich na terenie.

Specjalne operacje na danych można wykonać za pomocą przycisku "Opcje" (hamburger) , lub klikając prawym klawiszem myszy na wybranych punktach.

Ramka "Dane źródłowe"

Punkty charakterystyczne mogą mieć automatycznie wczytywane załączniki - np. informacje o otworach badawczych uzyskane od firmy geologicznej. Ponadto, do punktów charakterystycznych, można dodać własne załączniki zdefiniowane przez użytkownika - w tym celu, punkty można definiować także ręcznie (graficznie lub tekstowo).

Punkty charakterystyczne - załączniki

Wczytane mapy lub własne źródła danych można umieścić na terenie w postaci "ortofotomap" korzystając z przycisku "Umieść na terenie".

Mapy

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.