The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nieliniowy moduł reakcji podłoża

Model nieliniowy opisuje zależność modułu reakcji podłoża kh - tzn. zmianę kh pomiędzy wartościami progowymi odpowiadającymi usterce na skutek biernego parcia gruntu Tp i czynnego parcia gruntu Ta - patrz rysunek (moduł reakcji podłoża dany jest przez nachylenie krzywej; dla spoczynkowego parcia porowego działającego na konstrukcję istnieje możliwość rozważenia wartości kh1). Model ten uwzględnia również podpory sprężynowe oraz wymuszone ugięcie konstrukcji, różne warunki graniczne, zastosowanie rozpórek i kotew, itp.

Model oddziaływania w celu wyznaczenia kh

Wartości modułu reakcji podłoża można wyprowadzić następnie z wartości modułu siecznych reakcji podłoża (CUR 166) - patrz rysunek:

Model oddziaływania w celu wyznaczenia  kh - CUR 166

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.