The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nieliniowy moduł reakcji podłoża

Model nieliniowy opisuje zależność modułu reakcji podłoża kh - tzn. zmianę kh pomiędzy wartościami progowymi odpowiadającymi usterce na skutek biernego parcia gruntu Tp i czynnego parcia gruntu Ta - patrz rysunek (moduł reakcji podłoża dany jest przez nachylenie krzywej; dla spoczynkowego parcia porowego działającego na konstrukcję istnieje możliwość rozważenia wartości kh1). Model ten uwzględnia również podpory sprężynowe oraz wymuszone ugięcie konstrukcji, różne warunki graniczne, zastosowanie rozpórek i kotew, itp.

Model oddziaływania w celu wyznaczenia kh

Wartości modułu reakcji podłoża można wyprowadzić następnie z wartości modułu siecznych reakcji podłoża (CUR 166) - patrz rysunek:

Model oddziaływania w celu wyznaczenia  kh - CUR 166

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.