The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Zdefiniowane obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów.

Przy definiowaniu obciążenia na innej głębokości niż głębokość posadowienia fundamentu, definowana jest współrzędna z tego obciążenia, mierzona od poziomu posadowienia konstrukcji (kierunek dodatni w dół).

Obciążenie obok fundamentu uwzględniane jest tylko podczas obliczania osiadania i obrotu fundamentu. W takim przypadku, obciążenie zwiększa naprężenie w gruncie pod fundamentem. Podczas obliczania nośności fundamentu, obciążenie takie nie jest uwzględniane - jego obecność zwiększyłaby nośność.

Ramka "Obciążenie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.