The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Klin parcia gruntu

Jeżeli konstrukcja z przekrojem wspornikowym (płyta fundamentowa ściany oporowej, modyfikacja w celu redukcji parć gruntu) jest rozważana podczas obliczania parć gruntu, istnieje wówczas możliwość obliczenia parć gruntu działających na rzeczywistą, tylną ścianę konstrukcji z wprowadzonym kątem tarcia δ ≤ 2/3φ lub na alternatywną, tylną ścianę konstrukcji. Alternatywna tylna ściana konstrukcji zastępuje rzeczywistą ścianę łamaną płaszczyzną poślizgu przechodzącą od górnego punktu tyłu ściany w kierunku górnego punktu zewnętrznego przekroju i tworzy klin gruntu - patrz rysunek. Całkowicie zmobilizowany kąt tarcia δ = φ przyjmuje się wzdłuż tej płaszczyzny. Ciężar klina gruntu utworzonego pod alternatywną ścianą tylną przyczynia się dalej do obciążenia konstrukcji. W celu wprowadzenia alternatywnej, tylnej ściany konstrukcji do analizy należy wybrać opcję "Tworzenie klina odłamu" w programie "Parcie" GEO5. W pozostałych programach, klin gruntu jest tworzony automatycznie.

Obliczenie z oraz bez klina parcia gruntu

Wyznaczenie parcia klina odłamu w przypadku czynnego parcia gruntu

Powierzchnia poślizgu klina odłamu nachylona jest od linii poziomej pod kątem υa z:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

β

-

nachylenie zbocza

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

h

-

wysokość klina odłamu

Kształt klina odłamu w podłożu warstwowym wyznaczany jest w taki sposób, że dla poszczególnych warstw gruntu nad fundamentem ściany program oblicza kąt υa, który następnie służy do określenia kąta υas. Dalej, program wyznacza przecięcie linii kreślonej pod kątem υas od górnego, prawego punktu bloku fundamentu z następną warstwą. Procedura następnie rysuje kolejną linię od poprzednio wyznaczonego przecięcia nachyloną pod kątem υas. Procedura kończy się, kiedy linia przecina teren lub powierzchnię ściany. Kształt klina jest dalej zakładany w formie trójkąta (przecięcie ze ścianą) lub prostokąta (przecięcie z terenem).

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.