The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Model geologiczny

Model geologiczny generowany jest na podstawie otworów. Otwory są wyświetlane w tabeli i są jedynym elementem definiowanym w celu generacji modelu geologicznego.

Ramka "Model geologiczny"

Otwory tworzone są na dwa sposoby (sposób tworzenia zależy od statusu otworu):

  • Otwór oryginalny lub Otwór zmodyfikowany tworzone są automatycznie z profili gruntu
  • Nowy otwór tworzy się z wykorzystaniem przycisków "Dodaj graficznie" lub "Dodaj tekstowo"

Jeden otwór jest zawsze określany jako "Otwór bazowy". Profil geologiczny generowany jest na podstawie tego otworu bazowego oraz otworów kompatybilnych z otworem bazowym. Celem modelowania jest wykorzystanie wszystkich otworów i opracowanie modelu geologicznego, który odpowiada danym wejściowym.

Podczas budowania modelu geologicznego otwory są później edytowane. Konieczne jest dokonanie przekształcenia otworów niekompatybilnych na kompatybilne poprzez zmiany warstw gruntów - dzięki temu otwory dodawane są do modelu geologicznego.

Utworzony model można w każdej chwili anulować korzystając z przycisku "Rozpocznij modelowanie ponownie". W tej sytuacji, wszystkie nowo zdefiniowane otwory będą usunięte, a otwory utworzone na podstawie profili badań zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.

Analogiczna procedura ma zastosowanie w przypadku usuwania otworów - nowe otwory mogą być usunięte, otwory utworzone na podstawie profili badań są przywracane na podstawie właściwych profili badań.

Jeśli nie chcemy wykorzystywać utworzonego otworu do generowania modelu geologicznego, w dowolnym momencie, w tabeli można wyłączyć przycisk "Aktywny".

Nowym użytkownikom polecamy w pierwszej kolejności przeanalizowanie i przećwiczenie krok po kroku poszczególnych przykładów modelowania.

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.