The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Model geologiczny

Ramka "Model geologiczny" umożliwia tworzenie modelu 3D masywu gruntowego. Model generowany jest na podstawie otworów aktywnych i przyporządkowanych warstw.

Głowne elementy sterowania w tej ramce to:

  • Przycisk "Generuj" - uruchamia generację modelu
  • Tabela otwów - zawiera listę otworów
  • Wizualizacja otworu wybranego w danym momencie wyświetlana pomiędzy tabelą otworów i tabelą warstw (z uwzględnieniem wyświetlania warstw zerowych)
  • Tabela warstw - zawiera listę wprowadzonych warstw, listę przyporządkowanych linii warstw, które stanowią spąg tych warstw, kolejność generowania oraz informację czy warstwa będzie wygładzana czy nie. Zawartość tabeli odpowiada otworowi bazowemu.

Najprostszą metodą tworzenia modelu masywu gruntowego jest zbudowanie go na podstawie przyporządkowanych linii warstw, które są generowane z Przekrojów geologicznych.

Istnieje także możliwość utworzenia modelu podłoża wyłącznie na podstawie otworów, jednakże w przypadku skomplikowanych warunków geologicznych jest to dosyć wymagająca procedura.

Ramka "Model geologiczny"

Przycisk "Ponów modelowanie" anuluje utworzony wcześniej model (w tym przypadku, wszystkie nowo utworzone otwory będą skasowane, a otwory utworzone z profili gruntu zostaną przywrócone do stanu pierwotnego).

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.