The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność buławy mikropala

Nośność mikropala można obliczyć korzystając z jednej z metod dostępnych w literaturze i normach. Program "Mikropal" udostępnia zestaw metod reprezentujących podstawowe podejścia do obliczania nośności buławy mikropala. Wyboru metody analizy dokonuje się wybierając odpowiednie ustawienie w zakładce "Mikropale". Do wyboru dostępne są następujące metody:

metoda Lizzi

-

definiowana jest średnia wartość tarcia granicznego na powierzchni buławy

metoda Littlejohna

-

definiowana jest wartość ciśnienia iniekcji

metoda Zwecka

-

metoda wykorzystuje naprężenie geostatyczne i parametry otaczającego gruntu

metoda Bowlesa

metoda wykorzystuje naprężenie geostatyczne i parametry otaczającego gruntu

metoda Véas'a

-

uwzględnia konstrukcję pala i parametry otaczającego gruntu

buława w skale

-

definiowane są parametry skały w otoczeniu

metoda Bustamante

metoda bazująca na parametrach uzyskanych z sondowań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań SPT

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.