The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność buławy mikropala

Nośność mikropala można obliczyć korzystając z jednej z metod dostępnych w literaturze i normach. Program "Mikropal" udostępnia zestaw metod reprezentujących podstawowe podejścia do obliczania nośności buławy mikropala. Wyboru metody analizy dokonuje się wybierając odpowiednie ustawienie w zakładce "Mikropale". Do wyboru dostępne są następujące metody:

metoda Lizzi

-

definiowana jest średnia wartość tarcia granicznego na powierzchni buławy

metoda Littlejohna

-

definiowana jest wartość ciśnienia iniekcji

metoda Zwecka

-

metoda wykorzystuje naprężenie geostatyczne i parametry otaczającego gruntu

metoda Bowlesa

metoda wykorzystuje naprężenie geostatyczne i parametry otaczającego gruntu

metoda Véas'a

-

uwzględnia konstrukcję pala i parametry otaczającego gruntu

buława w skale

-

definiowane są parametry skały w otoczeniu

metoda Bustamante

metoda bazująca na parametrach uzyskanych z sondowań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań SPT

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.