The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Szablon

Przyciski na pasku narzędzi służą do pracy z szablonami DXF. Pasek ten zawiera następujące przyciski:

Pasek narzędzi "Szablon"

Niektóre przyciski podzielone są na dwie części dzięki czemu przycisk może kontrolować więcej funkcji (prawa strona ze strzałką). Funkcja ta pojawia się na przycisku dopiero po wgraniu szablonu.

Zastosowanie przycisku do większej liczby funkcji

Funkcje poszczególnych przycisków są następujące:

Szablon

  • Importuje szablon z pliku DXF. W przypadku gdy szablon jest wczytany włącza / wyłącza jego wizualizację na pulpicie.

Edytuj

Import z pliku DXF

  • Otwiera okno dialogowe importu nowego szablonu z pliku DXF.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.