The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Pasek narzędzi - wyniki

Pasek narzędzi zawiera następujące elementy robocze:

Pasek narzędzi “Ustawienia wizualizacji graficznej wyników”

Poszczególne elementy funkcjonują w sposób następujący:

Wartości w fazach obliczeniowych

  • wyświetla wyznaczone wartości (całkowite lub przyrost względem wybranej fazy budowy)

Rodzaj zmiennej

Detailed results

  • displays the detailed results of variables

Rysunek powierzchniowy

  • włącza/wyłącza rysowanie izolinii, izopowierzchni

Siatka

Rysunek przemieszczeń

  • dokonuje wyboru stylu rysowania siatki odkształconej - nieodkształcona/odkształcona (odkształcona o wartość, odkształcona współczynnikiem)

Pasek narzędzi zawiera najczęściej używane elementy robocze niezbędne dla przeglądania wyników na ekranie. Dokładne ustawienia stylu rysowania wyników dostępne są w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku : Obliczenia".

Podobnie jak w innych programach systemu GEO5, wyniki można zapisywać w pamięci i drukować. Styl rysunku można zdefiniować w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku".

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.