The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia sprawdzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi blokami ściany. Pole "Przekrój nad blokiem nr" służy do określenia przekroju, który zostanie poddany weryfikacji. Sprawdzenie na obrót i przesuw wykonuje się identycznie jak dla całej ściany - tarcie pomiędzy blokami materiału oraz spójność materiału, z którego wykonane są bloki definiuje się w ramce "Geometria".

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wielu obliczeń dla różnych przekrojów. Można również określić różne współcznniki obliczeniowe dla poszczególnych sił. Wyniki analizy (wyznaczone siły) wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki wymiarowania.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.