The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza przekroju poprzecznego z betonu niezbrojonego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, obciążony momentem zginającym MEd, siłą normalną NEd (przyłożoną do środka przekroju poprzecznego) oraz siłą ścinającą VEd. Wytrzymałość na ścinanie wyznaczana jest z (Art. 12.6.3):

gdzie: Acc - powierzchnia ściskana betonu

Standardowa wartość współczynnika k jest wprowadzona w programie (Art. 12.6.3) - wartość tę można modyfikować w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wytrzymałość betonowego przekroju poprzecznego poddawana kombinacji momentu zginającego i siły normalnej wyznaczana jest z następujących wyrażeń (Art. 12.6.1) w zależności od mimośrodowości siły normalnej e:

Jako większa z:

Formuła wyraża wytrzymałość z liniowym wykresem naprężenie-odkształcenie przekroju niezarysowanego.

Wartości minimalne mimośrodowości pochodzą z Art. 6.1(3).

Standardowe wartości współczynników αcc,pl, αct,pl, γc są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wykres interakcji N-M

Wskaźnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określa się jako |0L| / |0R1| lub |1L| / |1R2|. Gdzie L stanowi obciążenie, R1 - wytrzymałość z predefiniowanym mimośrodem oraz R2 - wytrzymałość z predefiniowaną siłą normalną.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.