The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik korekcyjny ściśliwości pala Rk

Współczynnik korekcyjny Rk przedstawia sztywność pala jako zależność współczynnika sztywności pala K dla różnych wartości stosunku długości pala do średnicy pala (l/d). Jego wartości przedstawia poniższy wykres dostępny w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny ściśliwości pala dla osiadania Rk

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.19).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.