The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik korekcyjny ściśliwości pala Rk

Współczynnik korekcyjny Rk przedstawia sztywność pala jako zależność współczynnika sztywności pala K dla różnych wartości stosunku długości pala do średnicy pala (l/d). Jego wartości przedstawia poniższy wykres dostępny w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny ściśliwości pala dla osiadania Rk

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.19).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.