The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwy śrubowe

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "śrubowe") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew śrubowych konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Linia produktów - zdefiniowana przez użytkownika (parametry definiowane przez użytkownika) lub kotwy wybrane z wbudowanego w programie katalogu (Helical Anchors, Mac Lean, Chance...). Kotwy zawarte w katalogu definiowane są za pomocą innych parametrów (typ żerdzi, liczba spiral, grubość i materiał spirali) - w przypadku gdy wybrana kombinacja nie jest produkowana, pole nazwy kotew pozostaje puste i edycja nie może być dokończona
  • Parametry kotwy - głębokość, długość całkowita, nachylenie...
  • Kształt przekroju żerdzi - kołowy (rura), kwadratowy
  • Sztywność kotwy - moduł sprężystości E

Definiowanie parametrów kotew

Wyznaczanie nośności na wyciąganie z gruntu:

Opcja "definiuj"

Opcja ta jest wymagana w przypadku kotew definiowanych przez użytkownika. W tym przypadku należy zdefiniować wartość nośności na wyciąganie z gruntu Re [kN, lbf]. Tabela z wymiarami i lokalizacją poszczególnych spiral pojawia się wyłącznie w celu wizualizacji kotwy oraz sprawdzenia stateczności wewnętrznej.

Opcja "wyznacz"

Opcja ta dostępna jest wyłącznie w przypadku wyboru kotew z katalogu. Wymiary oraz lokalizacja poszczególnych spiral podane są przez producenta kotew. Nośność na wyciąganie z gruntu wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

n

-

liczba spiral

Rh,i

-

Maksymalna nośność kotwy śrubowej określana przez producenta

c

-

spójność gruntu

σz

-

naprężenie geostatyczne

Nc,Nq

-

współczynniki Meyerhofa do nośności

Ai

-

powierzchnia przekroju kotwy śrubowej

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego (dla φ = 0, Nc = 2)

Literatura:

Kotwy uwzględnione w katalogu

  • Helical Anchors, Inc. - Product Catalog
  • MacLean-Dixie - Helical Foundation Syastems - Engineering Reference Manual
  • Chance - Civil Construction Product Catalog, Vol. I.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.