The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej

Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej zależny jest od pomiarów laboratoryjnych (np. konsolidacja jednowymiarowa) i jest proporcjonalny do logarytmu czasu i linii nachylenia konsolidacji pierwotnej, jeżeli parcie prekonsolidacji nie zostało przekroczone:

gdzie:

r

-

wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej

ε

-

deformacja warstwy gruntu

t1

-

początkowy czas okresu monitorowania (mierzony od początku konsolidacji)

t2

-

końcowy czas okresu monitorowania

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.