The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Czynne parcie gruntu - teoria Caquot

Czynne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

cef

-

efektywna spójność gruntu

Ka

-

współczynnik aktywnego parcia gruntu

Kac

-

współczynnik aktywnego parcia gruntu ze spoistości

Następujące rozwiązanie analityczne (Boussinesque, Caquot) stosowane jest w GEO5 do obliczenia współczynnika czynnego parcia gruntu Ka:

gdzie:

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu wg Caquot’a

KaCoulomb

-

współczynnik czynnego parcia gruntu wg Coulomb’a

ρ

-

współczynnik przekształcenia - patrz dalej

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza za konstrukcją

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

Współczynnik czynnego parcia gruntu Kac wyznaczany jest z:

dla:

dla: 

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza za konstrukcją

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Poziome i pionowe składowe czynnego parcia gruntu przyjmują:

gdzie:

σa

-

czynne parcie gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.