The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność przekroju złożonego obciążonego kombinacją momentu zginającego i siły normalnej

Przekrój obciążony kombinacją momentu zginającego i siły normalnej wymaga wcześniejszego określenia osi neutralnej dzielącej przekrój na część rozciąganą i ściskaną. W trakcie określania pozycji osi neutralnej, uwzględniany jest wpływ wyboczenia, tzn. siła normalna zwiększana jest poprzez podzielenie przez współczynnik wyboczenia χ. Poszukiwanie osi neutralnej przeprowadzane jest według procedury znanej z wymiarowania przekrojów żelbetowych jako metoda równowagi granicznej. Ściskanie przenoszone jest przez część rury stalowej i mieszankę cementową. Rozciąganie przenoszone jest przez pozostałą część rury, a mieszanka cementowa nie jest uwzględniana przy obciążeniu rozciągającym. 

Nośność pala zginanego jest wyznaczana ze wzoru:

gdzie:

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali

As,t

-

pole powierzchni przekroju rury stalowej przy rozciąganiu

As,c

-

pole powierzchni przekroju rury stalowej przy ściskaniu

Ac,c

-

pole powierzchni przekroju wypełnienia mieszanką cementową przy ściskaniu

ts,t

-

położenie środka przekroju rury stalowej rozciąganej

ts,c

-

położenie środka przekroju rury stalowej ściskanej

tc,c

-

położenie środka przekroju mieszanki cementowej ściskanej

Rcd

-

wytrzymałość obliczeniowa mieszanki cementowej w ściskaniu

Wytrzymałości obliczeniowe są równe wartościom charakterystycznym przy obliczeniach z wykorzystaniem teorii współczynnika bezpieczeństwa.

W przypadku analizy z zastosowaniem teorii stanów granicznych wytrzymałości obliczeniowe stali oraz mieszanki cementowej wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość normowa stali, definiowana w ramce "Materiał"

γss

-

współczynnik pewności dla stali, definiowany w zakładce "Mikropale"

Rc

-

wytrzymałość normowa na ściskanie mieszanki cementowej, definiowana w ramce "Materiał"

γsc

-

współczynnik pewności mieszanki cementowej, definiowany w zakładce "Mikropale"

Naprężenie w stalowej części przekroju wyznaczane jest w następujący sposób:

gdzie:

M

-

moment zginający działający na przekrój

Mu

-

nośność na zginanie

Rsd

-

wytrzymałość obliczeniowa stali

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.