The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie (edycja) obciążeń wykonywane jest w oknie dialogowym “Nowe obciążenie (Edycja obciążenia)”. Edycję wykonujemy za pomocą przycisku "Edytuj" lub klikając na liście linijkę z żądanym obciążeniem lewym przyciskiem myszki. 

Każde obciążenie jest przypisywane do stanu obciążeniowego. Stan obciążeniowy wybieramy z listy rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy" umieszczonej nad tabelą.

Ramka "Obciążenie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.