The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Grunty

Ramka "Grunty" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gruntów. Tabela ta dostarcza również informacje o aktualnie wybranym gruncie. Informacje te wyświetlane są w prawej części ramki. W przypadku zaznaczenia większej liczby pozycji (gruntów) w tabeli, informacje o poszczególnych gruntach są podane kolejno.

Dodawanie gruntów wykonywana jest w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Parametry gruntu niezbędne w programie zostały szerzej opisane w następujących rozdziałach: "Dane podstawowe", "Napręźenie geostatyczne, Wypór", "Foliacja", "Parametry dla gwałtownego obniżenia zwierciadła wody gruntowej" i "Tarcie na pobocznicy" (patrz ramka "Ustawienia"). Definiowanie parametrów zależne są także od wybranego rodzaju analizy (efektywny / całkowity stan naprężenia), który należy wybrać z listy rozwijanej.

Dane dotyczące zdefiniowanych gruntów mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami GEO5.

Ramka "Grunty"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.