The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Bierne parcie gruntu - teoria Caquot - Kérisela

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu dla δ = -φ, patrz tabela

ψ

-

współczynnik redukcji ψ dla |δ| < φ, patrz tabela

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Pionowe σpx i poziome σpz składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane z:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.