The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nasyp

Ramka "Nasyp" umożliwia wprowadzanie warstw w celu utworzenia nasypu nad aktualnym terenem. Ramka zawiera tabelę z listą warstw tworzących nasyp. Tabela z listą punktów aktualnie wybranej warstwy jest wyświetlana w środkowej części ramki. Definiowanie warstwy nasypu odbywa się identycznie jak w przypadku definiowania warstw gruntu.

Nie można zdefiniować nasypu w pierwszej fazie budowy. Nasypu nie można również wprowadzić, jeżeli w tej samej fazie zdefiniowany został wykop - w takim przypadku należy zdefiniować nową fazę budowy dla nasypu, lub najpierw usunąć istniejący wykop.

Zdefiniowane warstwy nasypu mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Nasyp"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.