The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Płaski stan odkształcenia

Ten moduł obliczeniowy służy do analizy zagadnień liniowych (tuneli, nasypów, zapór, itp.), których wymiar podłużny jest o około rząd wielkości większy od wymiarów przekroju poprzecznego analizowanego modelu.

Płaski stan odkształcenia

W takim przypadku obliczenia mogą być przeprowadzone na 1 m bieżący konstrukcji, patrz Rysunek. Odpowiada to założeniu płaskiego stanu odkształcenia. Składowe wektora odkształcenia powstałe w płaszczyznach normalnych do osi podłużnej mogą być wówczas pominięte. Zakłada się więc, że masyw gruntowy jest obciążony składowymi wektorów naprężenia i odkształcenia odpowiednimi do płaszczyzny poprzecznej, normalnej do osi wzdłużnej oraz przez podłużne naprężenie normalne, które powstaje w wyniku efektu Poisson'a. Odpowiadające, niezerowe składowe wektorów naprężenia i odkształcenia są następujące:

Uwzględnianie elementów belkowych w analizie odpowiada rozwiązaniu pasma płyty o szerokości przekroju równej 1 m. Składowe niezerowe generalizowanych przemieszczeń węzłów można odczytać z następującego Rysunku, dla dwu-węzłowego elementu belkowego kompatybilnego z trój-węzłowym trójkątnym elementem płaskim oraz trój-węzłowego elementu belkowego kompatybilnego z sześcio-węzłowym trójkątnym elementem płaskim.

Dwu-węzłowy i trój-węzłowy element belkowy

Odpowiednie składowe sił wewnętrznych (patrz Rysunek) w odniesieniu do 1 m szerokości przekroju wyznacza się następująco:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.