The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza żelbetowego przekroju kołowego

Program analizuje pal żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych. Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu przy ściskaniu wynosi 0,002 - 0,0035. Wytrzymałość betonu η*fcd jest redukowana o 10 procent na skutek kształtu przekroju poprzecznego (Art. 3.1.7).

Stopień zbrojenia jest sprawdzany za pomocą wzoru:

  • Pal (Art. 9.8.5)

Ac ≤ 0,5m2

ρmin = 0,005

0.5m2 < Ac ≤ 1m2

ρmin = 0,0025m2/Ac

Ac ≥ 1m2

ρmin = 0,0025

gdzie:

Ac

-

powierzchnia przekroju porzecznego pala

  • Słup - sprawdzenie dominującego ściskania (Art. 9.5.2)

  • Belka - sprawdzenie dominującego zginania (Art. 9.2.1.1)

gdzie:

d

-

średnica pala

As

-

powierzchnia przekroju zbrojenia

Standardowe wartości współczynników ρmin, ρmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu VRd,c (Art. 6.2.2(1)). Formuły pochodzą z Art. 6.2.2(1), gdzie szerokość przekroju (bw) zastępowana jest 0,88*d a głębokość efektywna (d) zastępowana jest 0,8*d.

gdzie:

W przypadku gdy graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona, graniczna wytrzymałość na ścinanie VRd,max oraz wytrzymałość przekroju żelbetowego VRd,s są sprawdzane (Art. 6.2.3(3)).

Standardowe wartości współczynników ν, νmax, cot θmin, cot θmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.