The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia strony

W tym oknie dialogowym można skonfigurować układ strony (format papieru, orientację i marginesy wydruku).

Opcja "Domyślne", wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone ustawienia strony jako domyślne dla nowo utworzonych danych. Przyjęte ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia. Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne programów GEO5 do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Okno dialogowe "Ustawienia strony"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.