The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zalecane wartości tarcia na pobocznicy

Wartości w poniższej tabeli opracowane zostały na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych.

Tarcie na pobocznicy: gwoździe wiercone klasycznie

qs,k [kPa]1) wedlug EA Pfähle

Grunty niespoiste

Grunty spoiste

Skały

qc 2) [MN/m2]

cu 3) [kN/m2]

qu,k 4) [MN/m2]

7,5

15

25

60

150

250

0,5

5

20

55 -80

105 - 140

130 -170

30 - 40

50 -65

65 - 85

70 - 250

500 -1000

500 - 2000

Uwagi:

1) Określenie tarcia na pobocznicy powinno być wykonywane podczas rozpoznania geotechnicznego

2) Opór pod stożkiem, CPT test (według DIN EN ISO 22476-1)

3) Całkowita spójność gruntu

4) Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe

Literatura:

EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9

Wartości w poniższej tabeli opracowane zostały na podstawie klasyfikacji gruntów i skał.

Szacowna nośność graniczna gwoździ gruntowych w gruncie i skale (źródło: Elias a Juran, 1991)

Material

Metoda wykonania

Typ gruntu / skały

Nośność graniczna

qs [kPa]

Skała

Wiercenie obrotowe

Margiel / wapień

300 - 400

Fylit

100 - 300

Kreda

500 - 600

Miękki dolomit

400 - 600

Szczelinowy dolomit

600 - 1000

Zwietrzały piaskowiec

200 - 300

Zwietrzały łupek ilasty

100 - 150

Zwietrzały łupek

100 - 175

Bazalt

500 - 600

Łupek / twardy łupek ilasty

300 - 400

Grunty niespoiste

Wiercenie obrotowe

Piasek / żwir

100 - 180

Piasek pylasty

100 - 150

Pył

40 - 120

Piedmont rezydualny

40 - 120

Drobne koluwium

75 - 150

Wbijanie w obudowie

Piasek / żwir

- niski nadkład

- wysoki nadkład

190 - 240

280 - 430

Zwarta morena

380 - 480

Koluwium

100 - 180

Wiercenie świdrem śrubowym

Nasyp z piasku pylastego

20 - 40

Drobny piasek pylasty

55 - 90

Pylasty piasek gliniasty

60 - 140

Iniektowanie

Piasek

380

Żwir piaskowy

700

Grunty drobnoziarniste

Wiercenie obrotowe

Ił pylasty

35 - 50

Wbijanie w obudowie

Pył ilasty

90 - 140

Wiercenie świdrem śrubowym

Less

25 - 75

Glina miękka

20 - 30

Glina twarda

40 - 60

Twardy pył ilasty

40 - 100

Wapienna ił piaszczysty

90 - 140

Uwaga: Przekształcić wartości w kPa do psf poprzez pomnożenie przez 20.9. Przekształcić wartości w kPa do psi poprzez pomnożenie przez 0.145

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.