The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Badanie dylatometryczne (DMT)

Badanie dylatometryczne (DMT) wykonuje się z zastosowaniem dylatometru, który funkcjonuje bazując na zasadzie weryfikacji wartości z wykorzystaniem przemieszczeń czujników indukcyjnych (o czułości do 0.001 mm). Zaletą tych badań jest dokładniejszy opis przemieszczeń i odkształceń podłoża fundamentowego.

Ogólny Schemat Badania Dylatometrycznego (źródło: [1], Rysunek 2, str 10)

Wynikiem badania dylatometrycznego jest jego przebieg wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki badań dylatometrycznych (DMT) służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Fundamenty Bezpośrednie", "Ściana Analiza" i "Pal Stabilizujący" oraz do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki badań dylatometrycznych (DMT) można importować do programu wstawiając pliki w formacie UNI (*.uni). Jest to znormalizowany i uniwersalny format importu danych pomiarowych uzyskanych w badaniach dylatometrycznych, wykorzystywany powszechnie na świecie.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz pionowe odsunięcie początku badania DMT. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Moduł dylatometryczny MDMT definiuje się w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe (DMT)"

Literatura:

Marchetti, S., Monaco, P., Totani, G. & Calabrese, M.: The Flat Dilatometer Test (DMT) in soil investigations. A Report by the ISSMGE Committee TC16, University of L'Aquila, Italy, 2001, 48 p.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

EN ISO 22476-11: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 11: Flat dilatometer test

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.