The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Badanie dylatometryczne (DMT)

Badanie dylatometryczne (DMT) wykonuje się z zastosowaniem dylatometru, który funkcjonuje bazując na zasadzie weryfikacji wartości z wykorzystaniem przemieszczeń czujników indukcyjnych (o czułości do 0.001 mm). Zaletą tych badań jest dokładniejszy opis przemieszczeń i odkształceń podłoża fundamentowego.

Ogólny Schemat Badania Dylatometrycznego (źródło: [1], Rysunek 2, str 10)

Wynikiem badania dylatometrycznego jest jego przebieg wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki badań dylatometrycznych (DMT) służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Fundamenty Bezpośrednie", "Ściana Analiza" i "Pal Stabilizujący" oraz do modelowania masywu gruntowego w programie "Stratygrafia 3D".

Wyniki badań dylatometrycznych (DMT) można importować do programu wstawiając pliki w formacie UNI (*.uni). Jest to znormalizowany i uniwersalny format importu danych pomiarowych uzyskanych w badaniach dylatometrycznych, wykorzystywany powszechnie na świecie.

W oknie dialogowym "Nowe badanie polowe" definiuje się nazwę badania oraz zagłębienie pierwszego punktu badania DMT poniżej poziomu terenu. W programie "Stratygrafia 3D" wymagane jest także zdefiniowanie współrzędnych x, y, z badania.

Moduł dylatometryczny MDMT definiuje się w tabeli.

Okno dialogowe "Nowe badanie polowe"

Literatura:

Marchetti, S., Monaco, P., Totani, G. & Calabrese, M.: The Flat Dilatometer Test (DMT) in soil investigations. A Report by the ISSMGE Committee TC16, University of L'Aquila, Italy, 2001, 48 p.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

EN ISO 22476-11: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 11: Flat dilatometer test

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.