The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza dynamiczna sejsmiki

Analiza sejsmiczna jest rozwiązywana za pomocą analizy dynamicznej ciała ciągłego. W każdym punkcie x i w każdej chwili t spełnione są następujące równania różniczkowe:

gdzie:

c

-

współczynnik lepkościowego tłumienia

ρ

-

gęstość masy

u

-

przemieszczenie

-

prędkość

-

przyspieszenie

-

gradient

σ

-

naprężenie

Naprężenia są podane w postaci:

gdzie:

Dijkl

-

tensor sztywności materiału

εkl

-

tensor odkształceń

εklpl

-

tensor odkształceń plastycznych

Odkształcenia są równe symetrycznej części gradientu przemieszczenia:

gdzie:

ui, j

-

pochodna i-tej składowej przemieszczenia w kierunku osi j.

Dyskretyzacja metodą elementów skończonych równań ruchu daje układ równań różniczkowych zwyczajnych w postaci:

where:

M

-

macierz mas

C

-

macierz tłumienia

K

-

macierz sztywności

F(t)

-

wektor obciążeń węzłowych

r(t)

-

poszukiwany wektor przemieszczeń węzłowych

Natomiast jeśli chodzi o całkowanie w czasie, użytkownik może wybrać pomiędzy metodą Newmarka i metodą Alpha Hilber-Hughes-Taylora.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Literatura:

Z. Bittnar, P. Řeřicha, Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí, SNTL, 1981.

T. Hughes, The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice Hall, INC., Engelwood Clifts, New Jersey 07632, 1987.

Z. Bittanr, J. Šejnoha, Numerical methods in structural engineering, ASCE Press, 1996.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.