The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stateczność zewnętrzna

Naciśnięcie przycisku "Stateczność zewnętrznauruchamia program "Stateczność zbocza". Program ten umożliwia sprawdzenie ogólnej stateczności analizowanej konstrukcji. Przycisk ten jest dostępny, jeżeli program "Stateczność zbocza" jest zainstalowany.

Po zakończeniu obliczeń stateczności należy kliknąć przycisk "Zakończ i prześlij dane", aby opuścić program i przekazać wyniki obliczeń do raportu z obliczeń stworzonego w programie "Ściana analiza".

Ramka "Stateczność zewnętrzna"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.