The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wyniki

Wizualizacja (wykreślenie) wyników jest jedną z najważniejszych cech programu. Program pozwala na wybranie spośród kilku podstawowych stylów prezentacji graficznej wyników, które są zdefiniowane w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku : Obliczenia":

  • rysuj siatkę odkształconą
  • powierzchniowy wykres zmiennych powstałych wewnątrz ośrodka gruntowego / skalnego (można wyświetlić całkowite wartości lub ich przyrosty w odniesieniu do poprzedniej fazy obliczeniowej)
  • siły wewnętrzne wzdłuż belek, elementów kontaktowych
  • siły w kotwach i siły reakcji
  • niecka osiadania
  • przekroje ukośne zmiennych
  • wektory i kierunki zmiennych

W programie wykorzystuje się następujące układy współrzędnych do wyświetlania wyników.

Pasek narzędzi "Wyniki" w górnej części ekranu służy do wyświetlania wybranych zmiennych i wybrania sposobu ich prezentacji na ekranie. Schemat kolorów przedstawiony jest w prawej, górnej części ekranu. Jego ustawienie można dostosować za pomocą paska narzędzi "Schemat kolorów".

Prawidłowe ustawienie sposobu prezentacji wyników może być czasochłonne, z tego też względu program wyposażono w wygodny system przechowywania i zarządzania różnymi ustawieniami.

Wszystkie dane wyjściowe oraz wybrane wyniki można następnie drukować korzystając z raportu z obliczeń.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.